Vi bygger om och till

Nu startar etapp 2 av bygget på Fulltofta Naturcentrum – för att få bättre besökscentrum och fler fikaplatser i ett nytt växthuscafé. Samtidigt planerar vi programmet för 2017.

Om- och tillbyggnaden är en del i vårt långsiktiga arbete med att utveckla Fulltofta Naturcentrum för att bli ett bättre besökscentrum. Fulltofta Naturcentrum ska fungera som porten ut till naturen - och särskilt till Fulltofta strövområde. Det ska vara en plats där man kan lära sig mer om naturen och hur vi människor påverkar den, en plats för naturupplevelser både ute och inne och en plats för inspiration. I arbetet ingår även att se över vår programverksamhet och själva utställningen.

Etapp 1 – Nya personalutrymmen

Etapp 1, som pågått under hösten, är nu i slutfasen. Tillbyggnaden i anslutning till entrén kommer rymma kontor, personalrum, förråd och tvättutrymme. Det kommer frigöra plats både i köket och i utställningen - och framför allt betyder det en avsevärt bättre arbetsmiljö för personalen på naturcentrat.

Etapp 2 och 3 – Besökscentrum och växthuscafé

Nu startar etapp 2 på baksidan av huset. Här kommer byggas ett växthuscafé, med sittplatser och cafédisk. Växthuset blir ett gränsland mellan ute och inne, där besökare kan äta både medhavd matsäck eller köpa fika i caféet. Det blir också en större terrass på framsidan och fler bord och bänkar i trädgården.

Det betyder att caféet flyttar bort från entrén. Och här kommer byggets tredje etapp in - att skapa ett bättre besökscentrum. Vi kommer bygga om entrédelen, så att våra besökare både kan hämta information på egen hand och få personlig hjälp och guidning. Eller bara sitta ner en stund och planera sin vandring eller utflykt. Det kommer också bli en tydligare entré in i utställningen.

Etapp 2 och 3 kommer pågå under hela våren. Vi kommer hålla naturcentrat stängt mellan 29 maj - 12 juni 2017. Den 13 juni öppnas dörrarna till vårt ombyggda besökscentrum.

Bättre program och upplevelser

Parallellt jobbar vi med att utveckla vår programverksamhet. Vi börjar så smått redan under 2017, för att kunna erbjuda ett bredare program 2018. Nytt är att vi kopplar samman Fulltofta Naturcentrum med vår upplevelsepedagogik. Redan under 2017 kommer vi kunna erbjuda spännande upplevelser på skolloven, som våra upplevelsepedagoger ansvarar för. Nyfiken på vår upplevelsepedagogik? Läs mer under För skolor.

Utställning

Vår utställning har 10 år på nacken och är i behov av översyn och omsorg. Under 2017 kommer vi se över utställningen och ta ställning till hur den kan utvecklas under kommande år. Vi kommer också titta på möjligheten att jobba mer med tillfälliga utställningar, och se hur vi bättre kan koppla ihop utställningen med både vår programverksamhet och skolverksamhet.

Bakgrund

Fulltofta Naturcentrum ryms i det som en gång var en lada på Kvarröds gård och invigdes 2006. Fram till 2014 drev en entreprenör naturcentrat på Stiftelsen Skånska Landskaps uppdrag.

Sedan augusti 2014 driver vi utställning, café och konferens i egen regiför att få ökat ägarskap i utvecklingen av både naturcentrat och närområdet. Kravcertifierat café, barnvagnsslinga, fler dagsvandringar, bättre spårcentral, nya skyltar och ny folder är några av de saker vi utvecklat. Vi har också planterat bersåer och byggt upp skydd för regn, vind och sol vid gröningen - att användas för både skolklasser och övriga besökare.

Publicerat: 2016-12-21