Naturen som arena för integration

Nu drar ett treårigt integrationsprojekt igång. Syftet är att bygga broar människor emellan och att introducera den svenska naturen, med allemansrätten som en röd tråd.

Med naturen som mötesplats ges möjlighet att finna lugnet i skog, vid hav och vid sjö. Deltagarna får på ett pedagogiskt sätt lära sig om de vanligaste djuren som finns i den svenska naturen samt vilka djur och växter som man ska vara försiktig med.

I projektet läggs stor vikt vid att mötet ska vara en positiv upplevelse.

För att göra naturen lättillgänglig, även efter projektet, förläggs skogsdagarna i ett närbeläget friluftsområde. Det ska vara enkelt att återvända till fots, med cykel eller med allmänna kommunikationsmedel.

Projektet finansieras av Skogssällskapet och arrangeras av Stiftelsen Skånska Landskap.

Läs mer om projektet på Skogssällskapets hemsida.

För mer information

Anders Larsson, Stiftelsen Skånska Landskap.

Mail: anders.larsson@skanskalandskap.se

Publicerat: 2017-07-05