Snabbt fullbokat på Snogespelen

Efter två dygn var Snogespelen 2018 fullbokade. Det blev en rusning efter platser för årets skolevenemang för elever i klass 4-6.

Precis som förra året blev det ett enormt sug efter platser när anmälan öppnades till Snogespelen 2018. Efter två dygn hade över 5300 elever från skånska skolor, stora som små, från norr till söder, anmält sig.

Stiftelsen Skånska Landskap är glada över det stora intresset och tolkar det som att det finns ett stort behov hos skolor av att komma ut i de skånska skogarna i utomhuspedagogiska sammanhang - att uppleva, känna in, samarbeta, förstå och lära sig genom att vistas i naturen.

Stiftelsen arbetar nu febrilt med fördelningen av platser mellan anmälda skolor och meddelar dem i februari.

Läs mer om Snogespelen 2018 med dess upplägg under vår sida För skolor där också andra utomhuspedagogiska projekt presenteras.

 

Publicerat: 2018-02-01