Första konstverket i Snogeholm

Ett par stenfåtöljer har placerats ut vid Pengabacksvägen i Snogeholm. Det är det första konstverket av sex i projektet LandArt.

Vyn är vacker med tallar i kvällsljus för Frank Björklund som slår sig ned i de gigantiska stenstolarna med bord därtill. Han är konstnären som installerat det första naturliga konstverket i det egna projektet LandArt. Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar och sköter om den mark som nu får en alldeles egen "konstrunda" i en ny slinga som börjar vid parkeringen vid Gula villan, tar vänster varv till Fiskarhusvägen, röd slinga, gul slinga och sedan Pengabacksvägen ut. De kommande veckorna kommer ytterligare några konstverk att placeras ut som till exempel flätade bollar av pilgrenar, pålar i vatten och träd växande genom en ihålig sten.

Hans tanke med denna naturliga konst, LandArt som också brukar benämnas jordkonst, är att överraska och locka fler besökare ut i naturen, gärna de som vanligtvis inte idkar friluftsliv.

-Jag tror att denna konst kan få nya grupper att ta sig ut. Verken kommer att placeras med cirka 500 meters avstånd på en sträcka av cirka 3-4 km, vilket ger en nyfikenhet att gå vidare och se nästa. Inte minst barn tror jag kommer att uppskatta detta, säger Frank Björklund.

Hela slingan med sex konstverk kommer att vara klar i maj. På sikt är konstnärens vilja att bygga på med fler verk.

Läs mer om Snogeholms strövområde.

 

Publicerat: 2018-04-05