Ravinslingan är tillfälligt avstängd

Den populära "träbron" Ravinslingan i Fulltofta strövområde ses över och är därför tillfälligt avstängd. Tydliga plakat finns i området.

Vandrare och besökare kan följa den markerade stigen längs hästhagen för att komma till Sagostubben och Brinkesholm.

För mer information, kontakta Fulltofta Naturcentrum.