Nu förbereder vi för ny lövskog

Observera att detta evenemang avslutades 2017-11-30

För att skogen ska ha livskraft måste den vårdas. I Skrylle kommer vi under hösten, från v 42, i vissa områden att ta bort gran för att ge plats för ny ung lövskog. I andra områden glesar vi ut skogen genom gallring. Tydliga skyltar finns för alla besökare i området.

Vi ber om överseende med att det kan bildas ris och virke i markerna under denna period. Alla spår i markerna kommer att återställas. Tänk också på att hålla säkerhetsavstånd (70 m) till maskinerna.

Alla åtgärder i skogen görs av Stiftelsen Skånska Landskap i enlighet med Skrylle naturreservats skötselplan.

Gallring pågår också på andra håll i våra strövområden till och med v 46. I Fulltofta görs till exempel röjning av ädellövträd vid Dansebanan, Kyllingahus och Enebacken. Myggahusvägen vid Gula slingan kan vara skadad efter en del tunga transporter av virke. Även i Klåveröd görs en del röjning av lövträd. I Snogeholm pågår gallring och slutavverkning.