Naturlig konst i Snogeholm

Observera att detta evenemang avslutades 2018-05-20

Just nu görs förberedelser inför utplaceringen av sex skulpturer av sten och trä i Snogeholm som ska stå klara i maj 2018. Ytterligare tre skulpturer sätts ut senare under året. LandArt heter konstprojektet som genomförs av konstnären Frank Björklund medan Stiftelsen Skånska Landskap står för skötseln av strövområdet. Tanken med denna LandArt, eller jordkonst som den också kallas, är att överraska, ge nya tankar och locka fler besökare ut i naturen.

Konstverken kommer att bestå av till exempel ett träd som växer genom en ihålig sten, flätade bollar av grenar hängande från träd och pålar i vatten som ger speglingar. Verken kommer att placeras ut ett efter ett under hela vintern och våren längs flera stigar. 

Den officiella invigningen blir troligen i maj eller juni.

På bilden syns en skiss på verket Spegling.

Läs mer om projektet LandArt på Facebook.