Naturlig konst i Snogeholm

Just nu görs förberedelser inför utplaceringen av nio skulpturer av sten och trä i Snogeholm. LandArt heter konstprojektet som genomförs av konstnären Frank Björklund medan Stiftelsen Skånska Landskap står för skötseln av strövområdet. Tanken med denna LandArt, eller jordkonst som den också kallas, är att överraska, ge nya tankar och locka fler besökare ut i naturen.

Konstverken kommer att bestå av till exempel ett träd som växer genom en ihålig sten, flätade bollar av grenar hängande från träd och pålar i vatten som ger speglingar. Verken kommer att placeras ut ett efter ett under hela vintern och längs flera stigar, bland annat Stora Sjöslingan, Bäckslingan, Roshusslingan och Skåneleden. 

Den officiella invigningen blir troligen i mitten av maj 2018.

På bilden syns en skiss på verket Spegling.

Läs mer om projektet LandArt på Facebook.