Fulltofta Naturcentrum stängt till 20 juni

Observera att detta evenemang avslutades 2017-06-20

Mellan 29 maj och 20 juni stänger Fulltofta Naturcentrum för att den sista renoveringen ska bli klar. Ett nytt kök ska byggas och delar av det befintliga caféet ska bli besökscentrum. Den 21 juni öppnar vi igen så att utställning, toaletter och ett litet ombyggnadscafé är öppet. Det dröjer ytterligare några veckor innan vi kan använda nytt kök och växthus.  

Om- och tillbyggnaden är en del i vårt långsiktiga arbete med att utveckla Fulltofta Naturcentrum för att bli ett bättre besökscentrum. Fulltofta Naturcentrum ska fungera som porten ut till naturen - och särskilt till Fulltofta strövområde. Det ska vara en plats där man kan lära sig mer om naturen och hur vi människor påverkar den, en plats för naturupplevelser både ute och inne och en plats för inspiration. I arbetet ingår även att se över vår programverksamhet och själva utställningen.

Etapp 1 – Nya personalutrymmen

Etapp 1, som har pågått under hösten, är nu klart. Tillbyggnaden i anslutning till entrén rymmer kontor, personalrum, förråd och tvättutrymme. Det har frigjort plats både i köket och i utställningen - och framför allt betyder det en avsevärt bättre arbetsmiljö för personalen på naturcentrat.

Etapp 2 och 3 – Besökscentrum och växthuscafé

Etapp 2 är startat på baksidan av huset. Här byggs ett växthuscafé med sittplatser och cafédisk. Växthuset blir ett gränsland mellan ute och inne, där besökare kan äta både medhavd matsäck eller köpa fika i caféet.

Det betyder att caféet flyttar bort från entrén. Och här kommer byggets tredje etapp in - att skapa ett bättre besökscentrum. Denna renovering är också påbörjad. Vi bygger om entrédelen, så att våra besökare både kan hämta information på egen hand och få personlig hjälp och guidning. Eller bara sitta ner en stund och planera sin vandring eller utflykt. Det blir också bli en tydligare entré in i utställningen.

Utställning

Vår utställning har 10 år på nacken och är i behov av översyn och omsorg. Under 2017 kommer vi att se över utställningen och ta ställning till hur den kan utvecklas under kommande år. Vi kommer också att titta på möjligheten att jobba mer med tillfälliga utställningar, och se hur vi bättre kan koppla ihop utställningen med både vår programverksamhet och skolverksamhet.

Bakgrund

Fulltofta Naturcentrum ryms i det som en gång var en lada på Kvarröds gård och invigdes 2006. Fram till 2014 drev en entreprenör naturcentrat på Stiftelsen Skånska Landskaps uppdrag.

Sedan augusti 2014 driver vi utställning, café och konferens i egen regiför att få ökat ägarskap i utvecklingen av både naturcentrat och närområdet. Kravcertifierat café, barnvagnsslinga, fler dagsvandringar, bättre spårcentral, nya skyltar och ny folder är några av de saker vi utvecklat. Vi har också planterat bersåer och byggt upp skydd för regn, vind och sol vid gröningen - att användas för både skolklasser och övriga besökare.