Fiskestigen stängs av tillsvidare

Stiftelsen Skånska Landskap har intentionen att restaurera Fiskestigen i Fulltofta strövområde under 2018 och stänger därför av den kilometerlånga sträckan. Stigen löper från parkeringen vid Bjeverödsdammen och slingrar fram längs Kvesarumsån på en träspång genom skir bokskog. Vandrare kan passera längs Skåneleden som kommer att dras om och ledas förbi dammen innan den fortsätter söderut-norrut.

För mer information om Fiskestigen, kontakta Fulltofta Naturcentrum.